Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

PEČOVATELSKÁ  SLUŽBA  SMIŘICE

O nás

O nás ....

     Posláním a dlouhodobým cílem naší organizace Obecný zájem, z. ú. je poskytování sociálních služeb, které ve městě Smiřice a okolních obcích (Holohlavy, Černožice, Hořiněves, Žíželeves, Želkovice, Jeřičky, Vrchovnice, Habřina, Račice nad Trotinou, Lužany, Lejšovka, Smržov, Hubíles, Skalice, Skalička) zajišťujeme již od roku 2003.

 
 
 
Naším cílem je poskytovat klientům takovou podporu, která jim umožní zůstat v jejich přirozeném prostředí a společenství a v maximální možné míře si zachovat svůj dosavadní způsob života, dále umožnit klientovi využívat místní instituce poskytující služby veřejnosti, setkávat s jeho blízkými i s místní komunitou.
Sociální služby poskytujeme v domácnostech klientů nebo  přímo v sídle organizace, a  to v pondělí až pátek od 7 do 19 hodin, v sobotu a neděli od 8 do 16,30 hodin.
Služby jsou určeny osobám, které vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo věku potřebují pomoc se zajištěním svých každodenních potřeb.
Veškeré  služby  zajišťujeme  v  rozsahu a cenách dle ustanovení  § 6  platné prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se  provádí některá  ustanovení  zákona  o  sociálních  službách č. 108/2006 Sb. a na základě uzavřené smlouvy s klientem.
Aktivně jsme zapojeni do komunitního plánování rozvoje sociálních služeb pro mikroregion Smiřicko.
Obecný zájem, z. ú. je řádně registrovanou službou v registru poskytovatelů sociálních služeb, jak ukládá zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Naši činnost dlouhodobě podporují zejména Ministerstvo práce a sociálních věcí, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, město Smiřice, obce Hořiněves, Holohlavy, Lejšovka, Černožice, Lužany, Habřina, Skalice, Smržov, Račice nad Trotinou.
TOPlist