Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

PEČOVATELSKÁ  SLUŽBA  SMIŘICE

Ceník pečovatelských služeb

Ceník pečovatelských služeb platný od 1. 3. 2018

 

Poskytovatel služeb          Obecný zájem, z. ú.                    tel. 495 422 805

se sídlem                         Gen. Govorova 575, 503 03 Smiřice      

Webové stránky                http://www.pssmirice.wbs.cz             

 

Ředitelka                          Mgr. Iveta Brzková                    tel. 731 185 873

email                               iveta.brzkova@pssmirice.cz

Sociální pracovnice            Bc. Klára Sladká                         tel. 605 158 323        

email                               socialnipracovnik@pssmirice.cz

 

 

Základní činnosti

 

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 

pomoc a podpora při podávání jídla, pití

120 Kč/1 hod.

 

pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek     

120 Kč/1 hod.

pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

120 Kč/1 hod.

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

120 Kč/1 hod.

 

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 

pomoc při úkonech osobní hygieny (mytí, koupání, sprchování klienta v domácnosti)

120 Kč/1 hod.

 

pomoc při základní péči o vlasy a nehty

120 Kč/1 hod.

 

pomoc při použití WC

120 Kč/1 hod.

 

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 

zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

120 Kč/1 hod.

 

dovoz nebo donáška jídla

25 Kč/1 jídlo

 

pomoc při přípravě jídla a pití

120 Kč/1 hod.

 

příprava a podání jídla a pití

120 Kč/1 hod.

 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 

doprovod (k lékaři, na orgány veřejné moci, veřejné služby, kulturu a zpět)

 

120 Kč/1 hod.

 

pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 

běžný úklid a údržba domácnosti

120 Kč/1 hod.

 

pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, sezonní úklid, úklid po malování

130 Kč/1 hod.

donáška vody

130 Kč/1 hod.

 

topení v kamnech, donáška, příprava topiva, údržba topných zařízení

 

130 Kč/1 hod.

            

             

běžné nákupy a pochůzky

120 Kč/1 hod.

velký nákup, týdenní nákup, nákup ošacení, nezbytného vybavení domácnosti

  115 Kč/1 úkon

praní běžného prádla (vč. pr. prášku, žehlení, drobných oprav)

                  70 Kč/1 kg

praní ložního prádla (vč. pr. prášku, žehlení, drobných oprav)

70 Kč/1 kg

sociální poradenství                                                                              

bezplatně

 

 

 

Fakultativní služby

 

dohled nad uživatelem                                                                       

120 Kč/1 hod.

pronájem termojídlonosiče                                                               

  1 Kč/1 den/1 ešus                    

poplatek za provoz služebního auta                                                     

120 Kč/1 hod.

Půjčování kompenzačních pomůcek:

 

chodítko Dolomite, U2B                                                                           

20 Kč/1 den

invalidní vozík                                                                                                                                                                 

30 Kč/1 den

 

klozetové křeslo                                                                                                                                                                       

30 Kč/1 den

 

pojízdná sprchová židle                                                                        

10 Kč/1 den

 

 

vanová sedačka otočná                                                                      

30 Kč/1 den

nástavec na WC                                                                                 

 

5 Kč/1 den

 

francouzské hole                                                                                  

  2 Kč/1 den

 

 

Rozsah pečovatelských služeb a výše úhrad je v souladu se zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních službách a v souladu s prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. Hodinová částka je účtována za skutečný čas strávený poskytováním úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.    

Klient svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen s výší úhrad za poskytované služby. Fakultativní služby lze poskytnout pouze, jako doplněk základních činností (nikoliv jako jediný požadovaný úkon). Cenu za stravné si stanovují jídelny samy, pokud cenu mění, informují klienta v dostatečném předstihu.

 

 

 

....................................................

                                                              datum, podpis klienta

 

Schváleno 1.1.2018  Obecným zájmem, z. ú.

 

TOPlist