Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

PEČOVATELSKÁ  SLUŽBA  SMIŘICE

Ceník pečovatelských služeb

Ceník pečovatelských služeb platný od 1. 9. 2018

 

Poskytovatel služeb:        Obecný zájem,  z. ú.        tel.: 495 422 805

Se sídlem:                        Gen. Govorova 575

          503 03  Smiřice

Kontakty: 

ředitelka                               Mgr. Iveta  Brzková         tel.: 731 185 873

e-mail:                            iveta.brzkova@pssmirice.cz

Sociální pracovnice       socialnipracovnik@pssmirice.cz        tel.: 605 158 323

                   

Webové stránky:            www.pssmirice.cz

 

 

Základní činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

pomoc a podpora při podávání jídla, pití

 

120 Kč/1 hod.

 

pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek     

120 Kč/1 hod.

pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

120 Kč/1 hod.

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

 

120 Kč/1 hod.

 

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

pomoc při úkonech osobní hygieny (mytí, koupání, sprchování klienta v domácnosti)

 

120 Kč/1 hod.

 

pomoc při základní péči o vlasy a nehty

 

120 Kč/1 hod.

 

pomoc při použití WC

 

120 Kč/1 hod.

 

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

 

120 Kč/1 hod.

 

dovoz nebo donáška jídla

30 Kč/1 jídlo

 

pomoc při přípravě jídla a pití

 

120 Kč/1 hod.

 

příprava a podání jídla a pití

 

120 Kč/1 hod.

 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

doprovod (k lékaři, na orgány veřejné moci, veřejné služby, kulturu a zpět)

 

120 Kč/1 hod.

 

pomoc při zajištění chodu domácnosti:

běžný úklid a údržba domácnosti

 

120 Kč/1 hod.

 

pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, sezonní úklid, úklid po malování

130 Kč/1 hod.

donáška vody

 

130 Kč/1 hod.

 

topení v kamnech, donáška, příprava topiva, údržba topných zařízení

 

 

130 Kč/1 hod.

            

             

 

běžné nákupy a pochůzky

 

120 Kč/1 hod

velký nákup, týdenní nákup, nákup ošacení, nezbytného vybavení domácnosti

  115 Kč/1 úkon

praní běžného prádla (vč. pracího prášku, žehlení, drobných oprav)

                         70 Kč/1 kg

praní ložního prádla (vč. pracího prášku, žehlení, drobných oprav)

70 Kč/1 kg

sociální poradenství                                                            

bezplatně

 

 

Fakultativní služby

 

 

dohled nad uživatelem                                                                       

120 Kč/1 hod.

 

Půjčování kompenzačních pomůcek

 

chodítko Dolomite, U2B                                                                           

11 Kč/ 1 den

invalidní vozík                                                                                                                                                                  

26 Kč/ 1 den

klozetové křeslo                                                                                                           

8 Kč/ 1 den

 

pojízdná sprchová židle                                                                       

15 Kč/ 1 den

vanová sedačka otočná                                                                      

11 Kč/ 1 den

nástavec na WC                                                                                 

  3 Kč/ 1 den

francouzské hole                                                                                  

  2 Kč/ 1 den

 

Rozsah pečovatelských služeb a výše úhrad je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a v souladu s prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. Hodinová částka je účtována za skutečný čas strávený poskytováním úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.    

Klient svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen s výší úhrad za poskytované služby. Fakultativní služby lze poskytnout pouze jako doplněk základních činností (nikoliv jako jediný požadovaný úkon). Cenu za stravné si stanovují jídelny samy, pokud cenu mění, informují klienta v dostatečném předstihu.

 

................................................
     Datum, podpis klienta

 

Schváleno 30. 6. 2018  Obecným zájmem, z. ú.

TOPlist