Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

PEČOVATELSKÁ  SLUŽBA  SMIŘICE

Ceník služeb

Ceník odlehčovacích služeb platný od 1. 9. 2017

 

Poskytovatel služeb:Obecný zájem, z. ú., Gen.Govorova575, 503 03 Smiřice

Kontakt:

ředitelka Mgr. Iveta  Brzková                                                tel. 731 185 873

Sociální pracovník Bc.Klára Sladká                                         tel. 605 158 323

Kancelář                                                                                   tel. 495 422 805

 

 

Základní činnosti poskytované za cenu úkonu       120 Kč /1hod.

 

 

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc a podpora při podávání jídla, pití
 • pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík   
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru       

 

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny (mytí, koupání, sprchování klienta v domácnosti) 
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC                                                                                  

 

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy apotřebám dietního stravování
 • pomoc při přípravě stravy, přiměřené době poskytování služby                                                     

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovod (do zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci, veřejné služby, kulturu a zpět)
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktů s rodinou, podpora při aktivitách   podporujících sociální začleňování osob

 

sociálně terapeutické činnosti

 • činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností (sebeobsluha, reminiscenční terapie, ergoterapie, trénink paměti)

 

pomoc při uplatňování práv, oprávněného zájmu a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí

 

 

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • podpora při zajištění chodu domácnosti(běžný úklid a údržba domácnosti)

 

sociální poradenství

 • poskytujeme zdarma

 

zapůjčení kompenzačních pomůcek viz ceník

chodítko Dolomite, U2b

20 Kč/ 1 den

invalidní vozík

30 Kč/ 1 den

klozetové křeslo

30 Kč/ 1 den

pojízdná sprchová židle

10 Kč/ 1 den

vanová sedačka otočná

30 Kč/ 1 den

nástavec na WC                        

5 Kč/1 den 

francouzské hole

  2 Kč/ 1 den

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist