Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

PEČOVATELSKÁ  SLUŽBA  SMIŘICE

Ceník služeb

  Ceník pečovatelských služeb platný od 1. 1. 2017


 

 

Poskytovatel služeb:  Obecný zájem, z. ú.                          

se sídlem Gen. Govorova 575, 503 03 Smiřice, tel. 495 422 805

Kontakt: Mgr. Iveta Brzková, tel. 731 185 873

       Mgr. Leona Hemelíková, tel. 605 158 323

 

Základní činnosti poskytované za cenu úkonu                               120 Kč/1 hod.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

- pomoc a podpora při podávání jídla,pití                                              

- pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek                                           

- pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru                      

- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

- pomoc při úkonech osobní hygieny (mytí, koupání, sprchování uživatele

v domácnosti)    

- pomoc při základní péči o vlasy a nehty                                                        

- pomoc při použití WC                                                                                   

 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

- zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a  potřebám dietního

stravování                  

- pomoc při přípravě jídla a pití                                                              

- příprava a podání jídla a pití        

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  

- doprovod (k lékaři, na orgány veřejné moci, veřejné služby, kulturu a zpět)

 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

- běžný úklid a údržba domácnosti                              .       

- donáška vody                                                                     

- běžné nákupy a pochůzky

- topení v kamnech, donáška, příprava topiva, údržba topných zařízení

 


-  velký nákup, týdenní nákup, nákup ošacení, nezbytného vybavení domácnosti 

                                                                                                        110 Kč/úkon                               

- pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, sezonní úklid, úklid po malování 

                                                                                                        120 Kč/1 hod.                                                                        

- dovoz nebo donáška jídla                                                                   20 Kč/1 jídlo

- praní běžného prádla (vč.pr.prášku, žehlení, drobných oprav)                 60 Kč/1 kg                

- praní ložního prádla (vč.pr.prášku, žehlení, drobných oprav)                   60 Kč/1 kg       

Sociální poradenství                                                                               bezplatně

Fakultativní služby

- zapůjčení vysavače                                                                             35 Kč/úkon

- zapůjčení schůdků                                                                              20 Kč/úkon

- zapůjčení úklidových pomůcek                                                             15 Kč/úkon

- měření krevního tlaku                                                                         20 Kč/úkon

- telefonát v zájmu uživatele                                                                  20 Kč/úkon

- poskytnutí speciálních pracích, dezinfekčních prostředků na silně znečištěné

prádlo                                                                                              35 Kč/1 dávka

- dohled nad uživatelem                                                                      120 Kč/1 hod. 

- poplatek za provoz služebního auta                                                      15 Kč/1 km 

- pronájem termojídlonosiče                                                        1 Kč/1 den/1 nosič

- zapůjčení kompenzačních pomůcek                                                           viz ceník  

          

Ceník pomůcek k zapůjčení

 

- chodítko Dolomite                                                                          20 Kč/1 den

- chodítko U2B                                                                                 20 Kč/1 den 

- invalidní vozík                                                                                30 Kč/1 den

- klozetové křeslo                                                                             30 Kč/1 den

- pojízdná sprchová židle                                                                   30 Kč/1 den

- nástavec na WC                                                                             30 Kč/1 den

- vanová sedačka otočná                                                                   20 Kč/1 den

- francouzské hole                                                                              2 Kč/1 den

- chodítko                                                                                        20 Kč/1 den

 

ivatel svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen s výší úhrad za poskytované služby. Fakultativní služby lze poskytnout pouze jako doplněk základních činností (nikoliv jako jediný požadovaný úkon). Cenu za stravné si stanovují jídelny samy, pokud cenu mění, informují uživatele v dostatečném předstihu.

 

....................................................

                                                                Datum, podpis uživatele

 

Schváleno 30. 11.2016 Obecný zájem, z. ú.

TOPlist