Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

PEČOVATELSKÁ  SLUŽBA  SMIŘICE

Domovní řád

DOMOVNÍ ŘÁD

 

Domu s pečovatelskou službou

Gen. Govorova Čp. 574 – 575, Smiřice

 

 

Domovní řád je stanoven pro zajištění klidného života, bezpečí a pořádku v Domě s pečovatelskou službou (dále jen „DPS“). Domovní řád je závazný pro všechny obyvatele, nájemce nebytových prostor a návštěvníky DPS a pro zaměstnance pečovatelské služby.

 

  1. V době od 22 hodin do 06 hodin zachovávat noční klid.
  2. V době od 20 hodin uzamykat hlavní vchody.
  3. Je zakázáno používat otevřený oheň, lihové, benzínové a propanbutanové vařiče a svítilny.
  4. V bytě nelze chovat domácí zvířata.
  5. Kouření je povoleno pouze ve vyhrazených prostorách.
  6. Každý je povinen udržovat čistotu a pořádek a chovat se tak, aby byl zajištěn klid a dobré občanské soužití.

 

Tento Domovní řád byl schválen usnesením Rady města Smiřice č. 239/2008 ze dne 27.08.2008.

 

Ve Smiřicích dne 28.08.2008

 

 

 

Luboš Tuzar

starosta města

TOPlist