Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

PEČOVATELSKÁ  SLUŽBA  SMIŘICE

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

§ 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Odlehčovací služby

(1) Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

d) poskytnutí ubytování v případě pobytové služby,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

f) sociálně terapeutické činnosti,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,

h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

 


 

 

 

 

 

Název projektu:

Odlehčovací služby pro pečující rodiny ve městě Smiřice a v okolí

Reg. číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007028

Realizace: 1. 9. 2017 – 30. 8. 2019

Projekt má za cíl poskytovat odlehčovací službu podle § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, a to v lokalitě Královéhradeckého kraje na území MAS Hradecký venkov, konkrétně pro občany obcí Smiřice, Rodov, Holohlavy, Černožice, Hořiněves, Žíželeves, Želkovice, Jeřičky, Vrchovnice, Habřina, Račice nad Trotinou, Lužany, Lejšovka, Smržov, Hubíles, Skalice, Skalička a další obce v regionu. Jedná se o sociální službu, která ulevuje pečující rodině a zlepšuje a udržuje zdravotní stav závislé osoby v jeho přirozeném domácím prostředí.

Terénní služba je poskytována v domácím prostředí po dobu dohodnutou mezi organizací a klientem. Do domácnosti přichází na dohodnutou dobu pracovnice odlehčovací služby a poskytuje závislé osobě pomoc s nezbytnými úkony.

Projekt řeší problém péče o závislou osobu tak, aby se mu zlepšila kvalita života, aby si pečující osoba mohla od náročné péče odpočinout a aby se nezvyšoval počet klientů v pobytových službách.

 

TOPlist