Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

PEČOVATELSKÁ  SLUŽBA  SMIŘICE

Veřejný závazek

VEŘEJNÝ  ZÁVAZEK (standard č. 1)

 

1. Poslání organizace

2. Cíle organizace

3. Definice cílové skupiny klientů služeb

4. Principy poskytování sociálních služeb

 

Obecný zájem, z. ú., se sídlem Gen. Govorova 575, Smiřice, provozovatel  sociálních  služeb ve městě Smiřice, spádových obcích a v obcích v dojezdové vzdálenosti 20 kilometrů.  Nestátní nezisková organizace vznikla v říjnu 2003 zapsána u MVČR.

 

1. Poslání organizace

Posláním a dlouhodobým cílem organizace je poskytování sociálních služeb. Poskytovat takovou podporu, která klientům, umožní zůstat ve svém přirozeném prostředí a společenství a v maximální možné míře zachovat si svůj dosavadní způsob života. Umožnit klientovi využívat místní instituce poskytující služby veřejnosti, setkávat se se svými blízkými, s místní komunitou. Poskytovat služby bezpečně, odborně, zachovávat a rozvíjet důstojný život klientů. Sociální služby poskytujeme v domácnostech klientů služeb kvalifikovanými pracovníky.

 

2. Cíle organizace

 1. Poskytování sociálních služeb, dle platných norem, zákonů (Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách). Naplňovat standardy kvality sociálních služeb, které jsou aktuálně zpracovávány a vydávány vnitřními směrnicemi organizace.
 2. Přispívat k rozvoji a zvyšování kvality poskytovaných služeb, odborného vzdělání všech pracovníků organizace a počtu spokojených klientů služeb.
 3. Uspokojovat potřeby klientů tak, aby mohli žít běžným způsobem života, na který jsou zvyklí, podporovat klienty v samostatnosti, nezávislosti a začleňování do společnosti.
 4. Přispívat ke zvýšení dostupnosti sociální služby lidem potřebným. Podpora a rozvoj funkčního systém spolupráce s městem Smiřice a s obcemi, ve kterých služby poskytujeme.
 5. Stabilní postavení v síti registrovaných poskytovatelů sociálních služeb v  Královéhradeckém kraji.
 6. Za účelem zajištění stabilního provozu a důstojných podmínek pro práci zaměstnanců a zainteresovaných osob organizace, získávání více zdrojové finanční podpory.

 

3. Definice cílové skupiny klientů služeb

Služby poskytujeme seniorům, lidem fyzicky nemocným, kteří se ocitli v nepříznivé sociální, životní situaci a pro svůj zdravotní stav si nemohou sami bez pomoci druhé osoby obstarat základní životní potřeby.

 

4. Principy poskytování sociálních služeb

Tyto principy byly vytvořeny členy orgánů organizace Obecný zájem, z.ú. a byly přijaty a schváleny jako základní etická pravidla.

 • Maximální podpora nezávislosti jedince

Pracovníci organizace respektují individuální potřeby klientů a potřeby společnosti, každý klient se rozhoduje samostatně. Na zjišťování potřeb klienta, stanovení cílů a postupů jejich naplňování se podílí klient společně s  klíčovým pracovníkem a sociálním pracovníkem.

 • Respektování hodnoty a důstojnosti, každé lidské bytosti

Bez ohledu na původ, rasu, postavení, pohlaví, náboženství, věk, sexuální orientaci, postižení, náboženské vyznání respektujeme každého klienta.

 • Podporujeme začleňování klienta do společnosti

Podporujeme přirozené vztahové sítě, aby nedocházelo k sociálnímu vyloučení.

 • Princip rovnosti a partnerství

Přístup pracovníka ke klientovi služeb je stavěn na principu partnerství, spolupráce.

 • Ochrana osobních údajů a diskrétnost

Každý pracovník organizace je zavázán mlčenlivostí, tak aby maximálně chránil klienta před předsudky a nedošlo k negativnímu hodnocení v důsledku poskytování služeb. Diskrétností zajišťujeme ochranu zranitelným lidem.

 • Neúplatnost

Pracovníci organizace nepřijímají při práci osobně žádné dary, ze kterých by mohli mít osobní prospěch. Jednají čestně a důvěryhodně.

 • Loajalita k organizaci

Všichni pracovníci vystupují při dosahování cílů, naplňování poslání organizace jednotně, respektují rozhodnutí schválená v rámci organizace, řídí se vnitřními dokumenty, svým chováním nepoškozují pověst a zájmy organizace.

 

 

TOPlist